Poziv za zakup kućica i prostora za prigodnu prodaju i ugostiteljstvo na Adventu u Varaždinu 2023.

Turistička zajednica grada Varaždina, 16. listopada 2023. godine, kao organizator Adventa u Varaždinu 2023, upućuje poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup kućica za prigodnu prodaju i ugostiteljstvo, te prodajnog prostora na Adventu u Varaždinu 2023. Prigodna prodaja kao i ugostiteljska ponuda na Adventu u Varaždinu 2023. održavati će se od 01. prosinca 2023. godine do […]