Krafne, klipiči, germknedle, a la carte doručak u prekrasnom ambijentu