Dokumente

ZAKONI I PROPISI

ZAKONI VEZANI ZA TZ I PRUŽANJE USLUGA:

 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) ; (NN 152/08)

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu
(NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (neslužbeno pročišćeni tekst Zakona o pružanju usluga u turizmu)

 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
(neslužbeno pročišćeni tekst iz NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13) ; (NN 138/06); (NN 152/08); (NN 43/09); (NN 88/10); (NN 50/12); (NN 80/13)

 

TURISTIČKE ČLANARINE:


Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
(NN 52/2019) ; (NN 152/08) ; (NN 88/10)

 

Ministarstvo turizma – česta pitanja i odgovori o turističkoj članarini
česta pitanja i odgovori

 

TURISTIČKA PRISTOJBA:


Zakon o boravišnoj pristojbi
(NN 52/2019) ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13); Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 121/16)

 

Visina turističke pristojbe za 2020. i 2021. godinu

 

Ministarstvo turizma – česta pitanja i odgovori o turističkoj pristojbi
česta pitanja i odgovori

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina
(SVGV 1/2019)

 

PROPISI:


Provedbeni propisi navedenih Zakona
http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

 

Propisi RH iz drugih područja važnih za turizam
http://www.mint.hr/default.aspx?id=7976

 

Zakon o porezu na dohodak

(NN 115/2016), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018) i Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/2017)

 

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
(NN 1/2019)

 

Ministarstvo turizmahttps://mint.gov.hr/

 

Turistička inspekcijakontakti

 

Državni inspektorathttps://dirh.gov.hr/

ORGANIZACIJA TZGV

PREDSJEDNIK TZGV

Neven Bosilj, gradonačelnik

 

VIJEĆE TZGV

Neven Bosilj, gradonačelnik
Bašić Marin, Parkovi d.d.
Ciglar Predrag, Gradska tržnica d.o.o.
Cimerman Boris, Turist d.o.o.
Jergan Ivana, Horizont PA d.o.o.
Kos Boris, Auto centar Kos d.o.o.
Kušević Mario, Umami d.o.o.
Soldatek Danijela, Santa Maria j.d.o.o.
Vučkovečki Andreja, Gastrocom d.o.o.

 

TURISTIČKI URED VARAŽDIN

Jelena Toth, direktorica turističkog ureda
Smiljana Mlakar, voditelj razvoja destinacijskih proizvoda
Tatjana Sever, referent za ekonomsko – računovodstvene poslove
TIC – Tihana Ciglar i Ana Zorman Klinec

 

SKUPŠTINA TZGV

Neven Bosilj, gradonačelnik
Damir Kirić, Gumiimpex-GRP d.o.o.
Dubravka Pantaler, KTC d.d.
Romano Puček, Automobil Lončar d.o.o.
Marin Bašić, Parkovi d.d.
Danijela Kramar Šeruga, TP Varaždin
Ivan Šeruga, Turist d.o.o.
Sabina Koščak, HLB Revidicon d.o.o.
Andreja Vučkovečki, Gastrocom d.o.o.
Miroslav Sever, Autobusni prijevoz d.o.o.
Hrvoje Mikašek, Globalna hrana d.o.o.
Vedrana Duić, Colas Hrvatska d.d.
Ivan Grubišić, INA d.d.
Marijo Bucina, TD Winair d.o.o.
Ana Klepač, IGEA d.o.o.
Predrag Ciglar, Gradska tržnica d.o.o.
Luka Šmic, UPCHAIN d.o.o.
Boris Kos, Auto centar Kos d.o.o.
Danijela Soldatek, Santa Maria j.d.o.o.
Ivana Krobot, Croatia osiguranje
Slobodan Bobek, Kaufland Hrvatska
Tomislav Kadović, Crodux derivati dva
Robert Magić, TTS Sport
Ilijana Petrović, Salončić d.o.o.
Damir Huljev, Infodesign

Wir verwenden Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung auf der Website zu bieten. Wenn Sie weiter auf dieser Seite surfen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Mehr auf der Seite Cookie-Richtlinie

Skip to content