Izložba Sandre Horvat „Između jave i sna“

21LIP(LIP 21)0:0008SRP(SRP 8)0:00Izložba Sandre Horvat „Između jave i sna“

Opis događaja

Otvorenje izložbe slika varaždinske autorice Sandre Horvat pod nazivom „Između jave i sna“ održati će se u utorak, 21. lipnja 2022. u 19 sati u HDLU Varaždin. Izložba ostaje otvorena do 8. srpnja.

Izbor i postav izložbe Klara Macolić Kuparić, povjesničarka umjetnosti.

Slike Sandre Horvat oblikovane su u dva usporedna smjera. Dok se s jedne strane, pod prinudom postojeće stvarnosti, na njima nužno nalaze motivi implicitne jasnoće, živog (lica, aktovi, leptiri) ili neživog podrijetla (slagalice ili ostali uporabni predmeti), druga je strana na granici mogućeg. Simbolizirano prikazivanje onostranog i iracionalnog postavlja se kao opreka ovostranim realitetima. Sraz između realnog i irealnog doprinosi dvostrukom karakteru značenja. Prostor slike nije neutralan, on je idealno okruženje za jedinstven umjetnički doživljaj u kojem se prožimaju dvije oprečne interpretacije realnosti. Vividne boje, ilustrativan karakter, kao i specifična prostorna geometrija doprinose nadrealnom dojmu. Poetičnost romantične sanjarije postignuta je bez zlokobnog događaja. Iako autorica upotrebljava elemente iluzionističkog slikarstva pri savladavanju standardnih akademskih zadataka poput akta i portreta, ona mimetički ne kopira stvarnost. Upravo izdvajanjem simulakruma od faktuma, stvara nove fantastične scene. Ukoliko se izloženi ciklus razmotri unutar autoričinih referenci na filozofsku tradiciju nadrealizma, tada se može tumačiti kao pobuna protiv svjetovnih realiteta. Stoga je akrile nastale 2021. godine potrebno sagledati kao cjeloviti ciklus, nadahnut nadrealističkom vizijom onostranog.

Vrijeme

Lipanj 21 (Utorak) 0:00 - Srpanj 8 (Petak) 0:00

Lokacija

HDLU Varaždin

Kula stražarnica Stari grad

Organizator

HDLU Varaždin

Galerija HDLU Varaždin, Kula stražarnica Starog grada Šetalište J.J. Strossmayera 3

Learn More

Skip to content