Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Voditelj/ica EU projekata

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Varaždina (Službeni vjesnik grada Varaždina, br. 9/2020) direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina, dana 17.03.2021. raspisuje

N A T J E Č A J
za zapošljavanje na radno mjesto
VODITELJ/ICA EU PROJEKATA

 u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Varaždina, na neodređeno vrijeme

I. Sukladno čl. 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19) i odredbama Pravilnika o ustrojstvu, sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Varaždina, Voditelj/ica EU projekata mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen,
 3. da aktivno poznaje jedan svjetski jezik,
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 5. da poznaje rad na osobnom računalu,
 6. da ima završene edukacije na temu EU fondova/upravljanja projektima,
 7. komunikativnosti, kreativnost, razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine i visoka razina odgovornosti.

II. Sukladno čl. 10. Pravilnika o ustrojstvu, sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Varaždina, u sklopu poslova Voditelj/ica EU projekata naročito obavlja sljedeće poslove:

 • vodi, upravlja i koordinira provedbom projekata koji se financiraju iz EU fondova
 • organizira i provodi aktivnosti projekata te prati postizanja rezultata
 • upravlja trošenjem sredstava projekta s projektnog računa, izrađuje, planira i prati financije u suradnji s projektnim partnerima te priprema dokumentaciju za knjigovodstvo
 • upravlja postupcima javne nabave, izrade i/ili savjetovanja u izradi ugovora
 • priprema narativna i financijska izvješća projekta
 • prati nacionalne pravne propise i propise Europske unije vezane uz provedbu projekata
 • surađuje s projektnim partnerima, suradnicima i relevantnim institucijama, organizira sastanke, događanja, seminare i putovanja
 • upravlja ostalim administrativnim zadacima u projektima
 • obavlja ostale poslove po nalogu direktora Turističkog ureda.

III. Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave Natječaja na službenim web stranicama Turističke zajednice grada Varaždina. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, s naznakom “Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica EU projekata”

Rok za dostavu dokumentacije je 24. ožujka do 12 sati, bez obzira na način dostave.

IV. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. motivacijsko pismo,
 3. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome,
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv dosadašnji radni staž,
 5. dokaz o poznavanju stranog jezika – potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen ispit iz stranog jezika,
 6. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ukoliko je isti položen),
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika svjedodžbe, uvjerenja, certifikata ili vlastoručno potpisana izjava,
 8. dokaz o završenim edukacijama na temu EU fondova/upravljanja projektima – preslika uvjerenja, svjedodžbe, potvrde i sl.

V. Gore navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat dužan je nakon izbora priložiti originale traženih dokumenata. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

VI. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

VII. Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku 7 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Direktorica Turističkog ureda
Turističke zajednice grada Varaždina
Jelena Toth

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim. Više na stranici Izjava o kolačićima

Skip to content