Varaždin će biti prvi hrvatski grad koji će ciljano osmisliti i razviti (ciklo)turističku rutu prikladnu za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima. Koncept i ideju projekta nazvanog „Cikloturizam za sve“ je na konferenciji Dani cikloturizma, održanoj od 18. do 20. svibnja u Rastokama u Karlovačkoj županiji, okupljenoj stručnoj javnosti i dionicima u cikloturizmu, predstavila  Smiljana Mlakar, voditeljica razvoja destinacijskih proizvoda u Turističkoj zajednici grada Varaždina.

Dani cikloturizma su najvažniji stručni skup posvećen razvoju i promociji tog brzorastućeg segmenta turističke industrije, a tema ovogodišnje konferencije bila je vezana uz održivi turizam i razvoj održivih destinacija. Važan dio održivog pristupa turizmu je upravo iskorak prema inkluzivnosti jer pravo na sve dobrobiti koje turistička putovanja donose turistima, ali i destinacijama, ne bi smjelo ovisiti o eventualnim tjelesnim ograničenjima, posebice kada se u obzir uzme da prilagodba ili stvaranje inkluzivnih turističkih proizvoda često zahtjeva relativno nisku razinu investicija.

Varaždin, sa svojom velikom pješačkom zonom i konfiguracijom bez uzvisina, lakom dostupnošću atrakcija izvan same gradske jezgre te relativno visokom razinom opremljenosti biciklističkom infrastrukturom ima gotovo idealne uvjete za ozbiljni iskorak da postane i značajna inkluzivna destinacija u kojoj je pristup svim (najvažnijim) turističkim atrakcijama lako moguć i osobama u invalidskim kolicima, ali i ostalim osobama s invaliditetom.

Stoga je Turistička zajednica grada Varaždina u suradnji s partnerima: Gradom Varaždinom, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara te Biciklističko sportskim klubom „Trail“ pokrenula projekt „Cikloturizam za sve“ koji će na sustavan i stručno utemeljen način stvoriti novi održivi inkluzivni (ciklo)turistički proizvod.

Varaždin će, realizacijom projekta time dobiti novu turističku vrijednost u obliku razvijene i osposobljene turističke rute za osobe s invaliditetom, a u projekt će biti uključena i najmanje tri ugostitelja koji će ponudu i infrastrukturu prilagoditi potrebama ovog važnog tržišnog segmenta. Isto tako tijekom provedbe projekta prilagodit će se javna infrastruktura za pristup atrakcijama i zanimljivostima te će, u suradnji s Gradom Ludbregom, biti osmišljen i višednevni turistički itinerar za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima.