Natječaj za odabir suorganizatora Adventa u Varaždinu 2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA kao organizator Adventa u Varaždinu 2021. a na temelju zaključka Vijeća Turističke zajednice grada Varaždina, dana 08. travnja 2021. godine raspisuje NATJEČAJ za odabir suorganizatora programa na Kapucinskom trgu za događanje Advent u Varaždinu 2021. Rok za zaprimanje ponude je 24. travanj 2021. godine. Originalnu ponudu – popunjen obrazac ponude i popratnu dokumentaciju – […]