Poziv za zakup kućica i prostora za prigodnu prodaju i ugostiteljstvo na Adventu u Varaždinu 2021.

Turistička zajednica grada Varaždina, 15. listopada 2021. godine, kao organizator Adventa u Varaždinu 2021, upućuje poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup kućica za prigodnu prodaju i ugostiteljstvo, te prodajnog prostora na Adventu u Varaždinu 2021. Prigodna prodaja kao i ugostiteljska ponuda na Adventu u Varaždinu 2021. održavati će se od 26. studenog 2021. godine do […]