Umjetnost na ulici – Novo gnijezdo za instalaciju „Ptice“

Najvrjedniji turistički resurs i najvažnija turistička atrakcija Varaždina njegova je povijesna jezgra. Taj javni urbani prostor svojim skladom, graditeljskom i umjetničkom baštinom, poviješću, ali i kulturološkim kontekstom stvara „magiju“ Varaždina koja ga je i pretvorila u jednu od najuspješnijih turističkih destinacija kontinentalne Hrvatske. Turistička zajednica grada Varaždina već punih deset godina, kroz projekt „Umjetnost na […]