Natječaj za odabir suorganizatora Adventa u Varaždinu 2022.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA kao organizator Adventa u Varaždinu 2022. a na temelju zaključka Vijeća Turističke zajednice grada Varaždina, dana 02. svibnja 2022. godine raspisuje NATJEČAJ za odabir suorganizatora programa na Kapucinskom trgu za događanje Advent u Varaždinu 2022. Rok za zaprimanje ponude je 16. svibnja 2022. godine. Originalnu ponudu – popunjen obrazac ponude i popratnu dokumentaciju – […]