Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Voditelj/ica EU projekata

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Varaždina (Službeni vjesnik grada Varaždina, br. 9/2020) direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina, dana 17.03.2021. raspisuje N A T J E Č A Jza zapošljavanje na radno mjestoVODITELJ/ICA EU PROJEKATA  u Turističkom uredu Turističke zajednice […]